Universitetsjobben utreds

2 juni 2006

Ungefär en tredjedel av de anställda vid universitet och högskolor saknar fast anställning. Det är ett av skälen till den utredning om befattningsstrukturen som utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky har tillsatt. Han efterlyser modernare anställningsvillkor som inte systematiskt missgynnar kvinnor, som inte låter många ha otrygga anställningar i långa tider och där anställningsprocessen inte är så byråkratisk och tidsödande.

Det är Ann Numhauser-Henning, professor i civilrätt i Lund, som ska göra utredningen, som ska vara klar i november 2007.

www.regeringen.se/sb/d/6553/a/62981

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida