Upp till bevis – vart tredje år

7 oktober 2005

En icke namngiven nhs Trust, det vill säga ett av de statliga bolag som driver de statliga sjukhusen i Storbritannien, planerar enligt tidningen Nursing Standard att genomföra tester av sina sjuksköterskor vart tredje år. I testerna ska sjuksköterskornas praktiska kunska-
per utvärderas och de ska också genomgå ett teoretiskt prov.

Det som framför allt ska testas är sjuksköterskornas kunskaper i läkemedelsräkning och hantering av mediciner.

En talesman för bolaget lovar att den sjuksköterska som inte klarar testet ska få extra träning och en andra chans. »Vi måste överväga vad som ska göras om någon missar testet upprepade gånger«, säger han också.

Det är ännu inte bestämt när de föreslagna testerna ska börja genomföras. Redan i dag måste sjuksköterskor i Storbritannien visa att de gått minst fem dagars vidareutbildning per treårsperiod.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida