Uppdaterat om tbc-prevention

1 juni 2007

Socialstyrelsen har uppdaterat rekommendationerna om tuberkulos för att påminna om betydelsen av hälsokontroll, smittspårning och vaccination. www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida