Uppfinnarskola för sjuksköterskor

Sjuksköterskan som uppfinnare. Ja, varför inte? I den allt större hemsjukvården kommer behovet av bra hjälpmedel att öka. Det är en växande marknad som högskolan i Varberg sneglar på.

11 augusti 1997

Varbergs kommun vill i samarbete med Högskolan i Halmstad starta en teknikpark. Syftet är att stimulera näringslivet, skapa nya företag och fler arbetstillfällen i kommunen. Basen i denna teknikpark kan mycket väl komma att utgöras av sjuksköterskor.

– Sjuksköterskor har många tekniska idéer, men de vet ofta inte hur de ska gå vidare för att förverkliga dem, säger projektledare Ditte Sörensen som hösten 1996 var med och startade en försökskurs i tekniskt omvårdnadsstöd för sjuksköterskor.

Med tekniskt omvårdnadsstöd menas tekniska lösningar som på ett eller annat sätt underlättar i omvårdnaden av patienter inom hemsjukvården.

Skydda idéerna
Nio sjuksköterskor, varav åtta är kvinnor, går kursen som pågått sedan januari i år. I november avslutas den för att därefter utvärderas. I framtiden är det tänkt att kursen ska finnas som enstaka kurs vid högskolan i Halmstad och/eller ingå som en del i sjuksköterskeutbildningens program vid institutionen för hälsovetenskap i Varberg.

En kväll i veckan samlas kursdeltagarna för att få grundläggande kunskaper i innovationsteknik. De får bland annat lära sig hur de ska skydda sina idéer och hur det går till vid utvecklandet av prototyper.

Sjuksköterskorna är indelade i tre grupper. I varje grupp ingår en ingenjör från tredje eller fjärde läsåret på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad.

Varje grupp driver var sitt tekniskt utvecklingsprojekt som i slutänden kan bli en kommersiell produkt. Av den anledningen är projekten hemligstämplade tills vidare.

– Projekten är klart intressanta. Men om alla tre kommer att leda till nya företag vet jag inte riktigt ännu, säger Ditte Sörensen.

”Blir inte rika”
Marie Hellberg är sedan många år timanställd sjuksköterska inom primärvården i Varberg. Hon fick höra talas om kursen och blev genast intresserad.

– Jag får ofta idéer om hur man kan hjälpa patienterna i hemsjukvården genom olika tekniska lösningar. Men när jag försökt förverkliga dem har det ofta bara lett till byråkrati. 

I Maris grupp har de gemensamt spånat fram en idé som de tror går att förverkliga och till viss del tjäna en del pengar på.

– Men vi kommer inte att bli rika på den, säger hon och skrattar.

Teknikparker finns på flera håll i landet. Ett känt exempel är SoftCenter i Ronneby, ett annat är TeknoCenter i Halmstad. Utmärkande för samtliga teknikparker är den nära anknytningen till ortens universitet eller högskola. Främst då till de tekniska och naturvetenskapliga institutionerna.

I Varberg finns ingen högskola med den inriktningen. Den enda högskoleanknytning som finns är sjuksköterskeutbildningen. Efter diskussioner om vilken inriktning den nya teknikparken skulle kunna tänkas ha föddes idén om tekniskt omvårdnadsstöd. Med kompetens och erfarenhet från TeknoCenter i Halmstad, är det tänkt att en miljö för nya företag med omvårdnadstekniska idéer och produkter ska växa fram kring institutionen för hälsovetenskap.

För hemsjukvård
Enligt den marknadsanalys som styrgruppen för Varbergs Teknikpark låtit beställa finns det goda chanser att utveckla produkter inom ramen för det som kallas tekniskt omvårdnadsstöd. Marknaden anses gynnsam både här hemma och internationellt. Analysen grundar sig på antagandet att hemsjukvården kraftigt kommer att byggas ut de närmaste åren.

– Konkurrensen är i dag obefintlig. På ett antal platser görs det visserligen försök med att skapa ett Medical Valley eller liknande, men de är då inriktade på ren medicin-teknik och/eller läkemedelsframställning. Ingenstans försöker de aktivt involvera sjuksköterskor i produktutvecklingen, säger Ditte Sörensen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida