Upphandling vanns av privat bolag och läkare

Södra Stockholm har i sommar handlat upp primärvård för drygt 345 miljoner kronor. Den distriktssköterska som la anbud på hemsjukvården i Farsta fick ingen entreprenad.

2 oktober 2000

– Deras kvalitet är inte lika bra som den vi skulle ha haft!

Eva Sundman suckar. Hon är distriktssköterska på Farsta vårdcentral i södra Stockholm och la i vintras ett anbud på hemsjukvården när sjukvårdsområdets styrelse beslutade att lägga ut verksamheten vid bland annat Farsta på entreprenad. Efter ett drygt halvårs väntan fick hon i somras besked från upphandlarna på sjukvårdsområdet: entreprenaden går till en annan anbudsgivare.

– Jag blev förstås besviken, men jag har nog kommit över det nu. Och jag har i alla fall varit med och lagt ett bud på att ta hand om verksamheten själv, säger hon.

Eva Sundman säger sig inte vara så imponerad av det bud som vann upphandlingen. Hon tycker att det är »mest tomma ord«. Upphandlingsavdelningen tyckte dock att Eva Sundmans bud blev för dyrt: det låg mer än 40 procent högre än det bud som vann upphandlingen och kom från Svensk hälsovård ab.

Eva Sundman stannar ändå kvar på vårdcentralen. »Jag har i alla fall nära till jobbet.«

Kvalitet och pris
Enligt förvaltningschefen Eva Frunk Lind har de som utvärderat anbuden satt poäng på kvaliteten i de inlämnade anbuden (hur de motsvarar de kriterier som sattes upp
i förfrågningsunderlaget). Dessa poäng har påverkat bedömningen av anbuden till 55 procent. På samma sätt har det lämnade priset fått ett »pristal« som påverkat bedömningen till 45 procent. Det sammanlagda poängtalet har utgjort underlag för beslutet om vem som skulle få entreprenaden.

Upphandlingen innebär inte nödvändigtvis att verksamheten blivit billigare för sjukvårdsområdet. I flera fall innebär entreprenaden att kostnaderna ökar – i ett fall med sex miljoner kronor till 45 miljoner – men upphandlingsenheten anser att det är motiverat av att verksamheten utökas och kvaliteten blir bättre.

Eva Sundman och hennes kolleger var den enda sjuksköterskegrupp som la anbud i den upphandlingsomgång som inleddes för ganska precis ett år sedan.

Nu är avtal skrivna för tretton av de femton entreprenader som annonserades ut (sju gäller husläkarmottagningar medan fyra gäller hemsjukvård och fyra läkarinsatser vid särskilda boenden). Läkargrupper vid respektive vårdcentral genom Praktikertjänst har fått entreprenaden i sju fall, medan Svensk hälsovård ab fått fem. Den trettonde entreprenaden gäller ena halvan av Ekens vårdcentral på Södermalm. Den gick till ett personalägt bolag, som ägs av två läkare, en distriktssköterska och en undersköterska.

En av de återstående upphandlingarna är förmodligen avgjord när tidningen når läsarna, medan den femtonde blir klar under oktober.

Tio vårdcentraler till
Redan innan alla avtal i den första upphandlingsomgången är undertecknade har den andra omgången inletts. Ytterligare tio vårdcentraler ska upphandlas, därutöver specialverksamhet som jour, fotsjukvård och ungdomsmottagningar. Enligt tidsplanen ska alla upphandlingar vara påbörjade i maj nästa år. Och planen är också, i alla fall enligt sjukvårdsstyrelsens ordförande Marie Johansson (m), att alla upphandlingar ska vara avslutade innan mandatperioden är slut den 31 december 2002.

En del verksamhet kommer eventuellt att knoppas av från landstinget. Det gäller i alla fall mvc, där man från upphandlingsavdelningens sida bedömer att man inte behöver göra någon upphandling eftersom verksamheten betalas av en mödravårdspeng, som följer de blivande mammorna. Diskussioner om detta pågår, men ännu är inga avtal underskrivna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida