Uppsägning kostade 550 000 kronor

10 mars 1997

Uppsägningen av en 59-årig sjuksköterska i Västmanland kostar landstinget 550 000 kronor, efter en uppgörelse i januari. Vårdförbundet SHSTF hade fört fallet till Arbetsdomstolen, AD, sedan förhandlingarna strandat både lokalt och centralt. Landstinget hävdade i förhandlingarna att det fanns saklig grund för uppsägningen, att sjuksköterskan saknade den nödvändiga kompetensen. Förbundet avvisade detta och sa att ansvaret för att ge henne rätt kompetens låg hos arbetsgivaren. Man pekade också på att landstinget inte försökt omplacera henne före uppsägningen, samtidigt som man sökt personal till lediga tjänster.

Nu blev det ingen huvudförhandling i AD. I samband med den muntliga förberedelsen i domstolen gick landstinget med på att betala sjuksköterskan ett avgångsvederlag på 550 000 kronor, motsvarande 40 månadslöner. Uppgörelsen innebär att hon lämnade anställningen den sista januari i år. Sjuksköterskan är själv nöjd med uppgörelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida