Uppsägningar i protest mot nya arbetstider

Sex av tretton nattsjuksköterskor i Borås stad har sagt upp sig i protest mot sitt nya arbetstidsschema.

2 oktober 2006

Enligt det nya schemat skulle antalet nattskift under en sexveckorsperiod öka från 20 till 24 för heltidsarbetande och från 14 till 16 för deltidsanställda. Ett av de nya skiften skulle vara 17.30-02.00. I stället skulle antalet timmar i varje nattskift minska från tio till åtta och en halv.

Nattsjuksköterskorna protesterade mot det nya schemat.

– Vi orkar inte med fler nätter. Och om vi har ett skift som slutar två på natten innebär det att de som bor utanför Borås och där familjen inte har två bilar inte kan ta sig hem efteråt, säger sjuksköterskorna.

Protesterna har lett till att sex av Borås stads tretton nattsjuksköterskor nu har sagt upp sig.

Annika Olausson är verksamhetschef. Hon säger att det är en svår situation.

– Det har varit problem med organisationen och vi har nu bytt ut ledningen och vi har tillsatt en schemagrupp för att hitta bättre lösningar, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida