Uppsägningar när Sundsvall/Härnösand sparar

På grund av besparingar beräknas 55 sjuksköterskor förlora jobbet i Sundsvall och Härnösand.

10 januari 2005

Sjukvårdsförvaltningen för Medelpad och Härnösand behöver spara pengar. När sparbetinget kom talades om att flera hundra anställda skulle sägas upp. Det blev 132 när förhandlingarna var klara; 55 sjuksköterskor och 77 undersköterskor. 140 anställda får vara kvar i så kallad förvaltningsanställning. De kommer att vara tillsvidareanställda men utan en fast placering på en avdelning eller mottagning. I stället kommer de att få hoppa in som vikarie när någon till exempel är långtidssjuk eller föräldraledig.

De som sägs upp drabbas inte direkt, utan alla kommer att få vara kvar till den sista oktober.

– Eftersom mycket kan hända till dess hoppas vi att det blir färre än 55 som kommer att förlora jobbet, säger Marianne Jakobsson, Vårdförbundets förtroendevalda
i Sundsvall.

I Härnösand innebär besparingarna att bland annat geriatriken och medicinkliniken läggs ner och det är oklart var de anställda på de enheterna kommer att arbeta. I samband med nedläggningen får de möjlighet att lämna in en intresseanmälan om framtida arbetsplats.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida