UPPSALA: Controller ska spara

Akademiska sjukhuset i Uppsala har anställt en »human resource controller« — en lönekoordinator.

5 november 2001

Lönekostnaderna på sjukhuset har överstigit det beräknade och landstinget i Uppsala har ett budgetunderskott på 116 miljoner kronor.

– Vi behöver en ekonom med beteendevetenskaplig utbildning för att få bättre kontroll över lönekostnaderna, säger personaldirektör Eva Andersson.

Men att det skulle behövas en »human resource controller«, eller en lönekoordinator som det också kallas, har Agneta Wiberg, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning i Uppsala, svårt att förstå.

– Arbetsgivaren förklarar visserligen budgetunderskottet med för höga lönekostnader, men löneökningarna för våra medlemmar har inte varit särskilt stora, säger hon.

Enligt statistik framtagen av Vårdförbundet ökade medlemmarnas löner med 3,65 procent den 1 juni i år. »Inte mycket«, kommenterar Agneta Wiberg. Medianlöneökningen för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker åren 2000 och 2001 har varit 950 kronor. Och då ingår en särskild satsning på operationssjuksköterskor.

– Om sjukhuset har för höga personalkostnader så beror det inte på våra medlemmars löneökningar, utan snarare på att arbetsgivaren har satsat på att anställa fler läkare, säger Agneta Wiberg.

Vårdförbundet i Uppsala har inte informerats i förväg om planerna på att tillsätta en lönekoordinator och Agneta Wiberg är irriterad över hur dålig arbetsgivaren är på att samverka med de fackliga organisationerna på sjukhuset. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida