Bemanningskris

Uppsala överklagar beslut om vite på 20 miljoner

Uppsala överklagar beslut om vite på 20 miljoner
Region Uppsala vänder sig emot Ivos krav på nya vårdplatser i snabb takt.

Region Uppsala överklagar nu beslutet från Ivo om att snabbt inrätta 30 nya vårdplatser på Akademiska sjukhuset - eller behöva betala ett vite på 20 miljoner kronor.

Vårdfokus har tidigare rapporterat om att patientsäkerheten i somras var så hotad på Akademiska sjukhuset att Ivo övervägde att stänga hela akutmottagningen.

I slutet av september kom beslutet från Ivo efter en inspektion på Akademiska: öppna tillräckligt med vårdplatser eller betala ett vite på 20 miljoner kronor.

Nu vänder sig Region Uppsala kraftigt mot hotet och vill att det ska hävas, eller att vitesbeloppet ska tas bort eller sänkas. Regionen anser även att beslutet är otydligt och att tidsgränsen är för snävt satt.

– Det vi vänder oss mot är det sätt som beslutet är formulerat på. Det är oklart vad Ivo menar att Region Uppsala ska göra, och därför vill vi nu få detta prövat i förvaltningsrätten, säger Emilie Orring (M), ordförande för regionstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Hon håller däremot med Ivo om själva problembeskrivningen, att situationen vid akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset inte är bra och att sjukhuset måste få fram fler vårdplatser snarast.

– Arbetet med det är redan i full gång och man har tagit fram en handlingsplan med förslag till ytterligare åtgärder.

”En bemanningsfråga”

Enligt beslutet från Ivo ska Region Uppsala senast i början på december öppna så många vårdplatser som behövs inom den somatiska slutenvården för att tillgodose samtliga patienters behov. Det minsta tillåtna nya antalet platser ska vara 30.

Om man inte gör det kan regionen alltså komma att krävas på 20 miljoner kronor i vite.

I överklagan vänder sig Region Uppsala bland annat mot att det är oklart hur utökningen av vårdplatser mäts. Regionen menar att antalet vårdplatser på ett stort sjukhus varierar över tid och beror på bland annat personaltillgång, säsong och eventuella utbrott av smitta.

Regionen tycker att det är oklart på vilken grund Ivo har satt vitessumman till 20 miljoner kronor. Dessutom bedöms tidsgränsen vara orealistisk.

– Det är helt en bemanningsfråga. För att inrätta nya vårdplatser behöver vi rekrytera och introducera cirka 40 sjuksköterskor och 40 undersköterskor, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, i pressmeddelandet.

Region Uppsala yrkar på att Ivos beslut ska upphävas. Om det inte får bifall yrkar regionen på att vitet tas bort, alternativt sätts till ett lägre belopp och att tidsfristen för att inrätta nya vårdplatser förlängs till den sista april 2022.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida