Uppslagsböcker

20 maj 1997

Författare Kay Wilow
Titel Författningshandbok 1997
646 sidor
Förlag Liber 1997.
Cirkapris 506 kronor
ISBN 91-4700-095-1

Det finns 236 lagar, förordningar, allmänna råd och riktlinjer som styr hur hälso- och sjukvård ska bedrivas i Sverige. Dessutom finns en överenskommelse mellan de fem nordiska länderna om vad som ska gälla för hälso- och sjukvårdspersonal på den fria nordiska arbetsmarknaden. Allt, och därutöver en förteckning över sådant som slutat gälla, finns samlat i den här luntan, tillsammans med några uppsatser som förklarar vad till exempel en författning egentligen är.
Hela boken finns dessutom på en CD-ROM-skiva som medföljer boken. Till hösten kommer en uppgraderad version av Författningshandbok 1997, som kan köpas separat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida