»Utan distriktssköterskan skulle det inte gå«

Både distriktssköterskor och patienter saknar läkarna i hemsjukvården. Det är också en fråga som Allmänläkarföreningen engagerar sig i. Att distriktssköterskan står för kontinuiteten gör ändå vården möjlig.

11 april 2005

Att läkarna borde vara mer delaktiga i hemsjukvården anser Svensk förening för allmänmedicin, sfam, som har tagit fram ett dokument om familjeläkarens roll i hemsjukvården. Sonja Modin, kontaktperson i ett nätverk av allmänläkare, säger att nationellt beslutade omorganisationer är en av anledningarna till bristen på samverkan inom hemsjukvården.

– När jag var primärvårdschef upplevde jag hur det samarbete vi byggde kring hemsjukvårdspatienterna gång efter annan slogs sönder av reformer som ädel och husläkarlagen och nu är ytterligare en äldrevårdsutredning aktuell.

På flera håll i landet saknas det också allmänläkare, vilket i sin tur leder till att många slutar på grund av en alltför tung arbetsbörda. För läkarna inom primärvården står distriktssköterskan för kontinuiteten i hemsjukvården.

»Utan distriktssköterskan skulle det inte gå«, så uttrycker sig allmänläkare som jag har talat med, säger Sonja Modin.

Hon pekar också på att ersättningen för primärvård gynnar många korta besök på mottagningarna. Även den besöksgaranti som finns i Stockholm, som ger patienter rätt att träffa en läkare inom åtta dagar, drabbar patienterna i hemsjukvården.

– Eftersom de ofta inte orkar eller klarar av att höra av sig omfattas de inte av besöksgarantin.

Ett annat hinder för att få med läkare på hembesök är bristen på utbildning.

– Det är ett stort problem att utbildningen i vad det innebär att arbeta hemma hos patienter är obefintlig.

En rapport om läkarens roll i hemsjukvården har tagits fram av en arbetsgrupp på Familjemedicinska institutet och finns på deras hemsida: www.fammi.se. Där läggs också ett kommande, gemensamt dokument för distriktssköterskor och allmänläkare ut: Generalistens roll i hemsjukvården.

Webbtips: www.fammi.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida