Utbildar för mer jämställd vård

Sveriges kommuner och landsting startar en utbildning om hälsa och livsvillkor ur ett genusperspektiv.

11 april 2005

En utställning som uppmärksammar hälsa och livsvillkor ur ett genusperspektiv är på turné i landstingen sedan några år tillbaka. Den har väckt så stort intresse att Sveriges kommuner och landsting (det sammanslagna Kommun- och landstingsförbundet) nu har tagit fram ett arbetsmaterial för att stödja vårdpersonal att ge jämställd vård.

– Materialet är tänkt att användas vid arbetsplatsträffar som underlag för att diskutera värderingar om kön i både arbetslivs- och verksamhetsperspektiv. Vi vill öka medvetenheten om att kön
spelar roll – både för hur vi behandlar varandra på arbetsplatser och i mötet med patienterna.

Det säger Åsa Dahlenborg, handläggare på Sveriges kommuner och landsting.

Under våren planeras en första utbildningsomgång som riktar sig till landstingets högsta ledning i Stockholm.

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm blir först med att testa arbetsmaterialet. Där kommer man under våren att hålla en pilotutbildning och fortsätter i höst med att utbilda 500 första linjens chefer som ska hålla i arbetsplatsträffarna.

– Målet är en mer jämställd vård, men också att personalen ska bli behandlad på ett mer jämställt sätt, säger Per-Göran Bornold, jämställdhetsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset.

Arbetsmaterialet finns på: www.skl.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida