Utbildning för bättre arbetsmiljö

6 mars 2000

GÄVLEBORG. När landstinget för ett par år sedan startade den så kallade TEMP-gruppen var syftet att ta tempen på hur de anställda mådde. Vårdförbundet ville dock inte vara med. »Vi visste hur de hade det och ville i stället att man skulle ta ett samlat grepp på arbetsmiljön och arbeta fram konkreta förslag till förbättringar«, berättar Anna-Karin Eklund, ordförande i Vårdförbundets lokala avdelning. För ett halvår sedan blev det omstart för gruppen och nu är Vårdförbundet med eftersom man ska arbeta med konkret målarbete. TEMP-gruppen har nu beslutat om arbetsmiljöutbildning centralt och lokalt, bland annat för skyddskommittéerna i förvaltningarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida