Utbildning för träning på recept

7 juni 2004

Fysisk aktivitet på recept är ett komplement till, eller i stället för, recept på läkemedel. Många idrottsföreningar vill komma med i arbetet och därför har SISU Idrottsutbildarna tagit fram en modell för utbildning av ledare som vill arbeta med fysisk aktivitet för recept-grupper. Läs mer på www.sisuidrottsutbildarna.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida