Utbildning. Många tar inte ut examen

Allt fler på universitet och högskolor slutför inte sina studier. Av de specialistutbildade sjuksköterskorna tar bara åtta av tio ut sin examen. ?

29 september 2010

Högskoleverket har tittat på hur många som fullföljer sin utbildning och ser en negativ trend. I genomsnitt fullföljer bara 79 procent. Sämst var resultatet, 61 procent, för män på så kallade fristående kurser. Där ingår många distansutbildningar. ?

Betydligt bättre ser det ut för dem som går ett yrkesexamensprogram, till exempel till barnmorska, sjuksköterska eller biomedicinsk analytiker. Där är siffran 91 procent (93 procent för kvinnor och 88 procent för män). ??

För vidareutbildningar till specialistsjuksköterska är det betydligt färre som tar ut sin examen, bara 79 procent gör det. Högskoleverket vill utreda varför och en enkät är utskickad. Redan nu har utredaren Lena Eriksson fått många telefonsamtal från sjuksköterskor.?

— Det visar sig att många har nöjt sig med kursbeviset de får. Och det nöjer sig också arbetsgivarna med; de som har ringt mig säger att det aldrig är någon som frågar efter examensbeviset, säger hon.??

Telefonsamtalen visar också att många av studenterna inte får någon information från kursanordnaren om hur de ska göra för att få ut sin examen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida