coronaviruset

Utbildning och övning ska vässa kunskap om skyddsutrustning

Utbildning och övning ska vässa kunskap om skyddsutrustning
Helena Gisslén, sektionsledare, visar hur det går till vid provtagning för coronaviruset i tältet utanför infektionskliniken på Östra sjukhuset, Sahlgrenska. Foto: Adam Ihse/TT.

Nu gäller det att få maximal följsamhet till hygienrutiner och att sprida kunskapen om vilken skyddsutrustning som krävs i olika sammanhang. Karolinska institutet har fått i uppdrag att snabbt ta fram utbildningar.

– Vi har redan börjat ta fram två webbaserade utbildningar, en instruktions- och en övningsmodul. Regionerna kommer själva få sprida det här genom att först utbilda en grupp på tio som i sin tur utbildar tio och så vidare. Det är enda sättet att snabbt få ut det.

Det säger professor Johan von Schreeb som leder Kunskapscentrum för katastrofmedicin på Karolinska institutet. När Vårdfokus når honom på telefon är han på språng till en föreläsning efter att nyligen ha avslutat en intervju med TV4.

– Det är väldigt viktigt att vårdpersonal nu har den kunskap som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett patientsäkert sätt och själva känna sig trygga i sin arbetssituation, säger Johan von Schreeb.

Alla måste kunna

Det finns omkring 900 000 personer i Sverige som arbetar inom vård och omsorg och många av dem träffar dagligen patienter som är extra sårbara för coronaviruset: äldre och personer med underliggande sjukdomar som högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom, cancer eller diabetes.

Johan von Schreeb leder verksamheten vid Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Foto: Andreas Andersson.

– Vi måste se till att alla följer de basala hygienrutinerna och att man kan det här med hur man tar av och på både vanliga förkläden och handskar. Det är det ena, det preventiva, för att undvika smitta. Det andra handlar om hur man skyddar sig vid hantering av personer som är smittade, eller misstänkt smittade, med covid-19.

Hur mycket skyddsutrustning krävs för att ta hand om patienter som har covid-19?

– Man ska använda stänkskydd, handskar, skyddsrock eller skyddsförkläde med skydd för armar och munskydd. Ett mer avancerat andningsskydd krävs när man utför arbetsmoment som är aerosolbildande, om patienten till exempel ligger i respirator eller har ventilationsstöd.

Nya råd om skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten uppdaterade sina råd om personlig skyddsutrustning den här veckan utifrån att WHO, Världshälsoorganisationen, ändrat sin nivå på skydd. Tidigare rekommenderades andningsskydd vid all kontakt med coronasmittade patienter. Nu görs bedömningen att WHO:s rekommendationer är tillräckliga med vätskeavvisande munskydd, tillsammans med visir eller skyddsglasögon. Här hittar du fullständig information om vad som gäller.

Hur gör man om vi skulle hamna i ett läge där skyddsutrustningen inte räcker till?

– Det tror jag inte att vi ska hamna i. Vi måste anpassa oss. Plastförkläden och skyddsglasögon är det ingen brist på. Vi kan använda skyddsglasögon för flergångsbruk och desinficera till exempel. Sen måste man förstås se till att inte slösa på skyddsutrustning i det här läget, utan hushålla med de resurser som finns. Det är viktigt att tänka på vid övningar i hur skyddsutrustning används.

Räkna med extra belastning

Hur tror du att det här kommer att utvecklas?

– Vi får nog räkna med att detta fortsätter under några månader med varierande belastning runt om i landet. Nu måste vi göra allt som går för att skjuta den epidemiologiska kurvan framför oss, så att inte alla insjuknar samtidigt utan över en längre tid. Då kan vi minska belastningen på vården. Men vi kommer att se en tung belastning den första tiden, det får vi räkna med. Dessutom måste vi se till att den vanliga akutsjukvården fungerar. Sen får vi se vad som händer i höst, om det planar ut eller om viruset kommer tillbaka.

Många kritiserar myndigheterna för att de har agerat alltför försiktigt. Vad säger du om det?

– Vi har en situation som utvecklas hela tiden, som inte går att förutsäga. Visst kan man diskutera hur kraftfullt man ska agera, om man ska ta till storsläggan direkt eller ta det successivt. Man kan ha en massa åsikter om det, men jag känner stort förtroende för hur Folkhälsomyndigheten har hanterat det här.

Johan von Schreeb påpekar också att Sverige är ett demokratiskt land som inte har ett totalitärt sätt att arbeta på, i jämförelse med till exempel Kina.

– Det finns många självpåtagna experter som förordar stenhårda insatser redan från början. Vi jobbar inte så i Sverige. Vi vill ha människor med oss, så fungerar vi här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida