»Utbildningen bör vara obligatorisk«

2 september 2005

– Utbildning i palliativ vård borde vara obligatorisk för sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Jag hade hoppats att regeringen skulle ha föreslagit det.

Det säger Inger Fridegren, ordförande i Svensk förening för palliativ vård, i en kommentar till regeringens skrivelse från i maj om »Vård i livets slutskede«.

Hon tycker att det krävs en särskild kompetens för att arbeta med människor som befinner sig i livets slutskede. Det handlar inte bara om att lindra smärta, utan att klara de existentiella frågor som sjukvårdspersonalen möter i vården av döende.

www.fammi.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida