Utbildningen släpar efter i hjärtsjukvården

Det är dags att vi som arbetar med pacemaker- och icd-behandling får vår egen specialistutbildning.

2 januari 2009

I dag finns det väletablerade sjuksköterske- och biomedicinska analytiker-baserade pacemaker/icd-enheter i landet. Sjuksköterskor och biomedi­cinska analytiker kontrollerar och följer självständigt upp denna patientgrupp. Pacemaker-, crt- och icd-kontroller innebär att man gör en teknisk kontroll av systemet, tolkar diagnostik och om det behövs gör en självständig bedömning om åtgärder ska vidtas såsom omprogrammering alternativt optimering av systemet.

Pacemaker- och icd-sjuksköterskor och biomedicinska analytiker skaffar sin reella kompetens genom gradvis utbildning och bredvidgång med mer kompetenta kolleger samt via pacemakerföretagens försorg. I dag har cirka 115 personer gått universitetskursen i pacemakerbehandling på 15 poäng.

De flesta har också 5 eller 10 högskolepoäng i arytmi, kardiologisk omvårdnad eller hjärtsviktbehandling.

Om man jämför förhållanden i England och i Sverige, så utförs pacemaker-, icd- och crt-kontroller i England av så kallade Physiologists (motsvarigheten till svenska biomedicinska analytiker). Denna yrkes­kategori har möjlighet att bli specialister på högskolenivå och utbilda sig till Cardiac Physiologists.

Läkare som arbetar med pacemaker- och icd-sjukvård är ofta redan specialister inom kardiologi och har flera möjligheter att skaffa sig kunskaper och certifieringar inom pacemaker-, icd- och crt-behandling.

Samma förutsättningar finns inte för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

Hur kan det komma sig att det är en sådan skillnad vad gäller utbildningsförutsättningar mellan dessa två yrkesgrupper?

Efterfrågan på pacemaker- och icd-behandlingen har ökat men specialistutbildning för sjuksköterskor och biomedicinska analytiker har inte möjliggjorts i den takt som utvecklingen har skett.

Jag anser att den kunskap man ska ha för att arbeta med pacemaker-, icd- och crt-patienter kan omfatta 60 poäng. Jag tycker att det är dags att lobba för en formell specialistutbildning för pacemaker- och icd-sjuksköterskor och biomedicinska analytiker, som ska innefatta kardiologisk omvårdnad, arytmilära, hjärtsvikt, pacemaker-, icd- och crt-behandling.

Text: – Barbara Jabur Juul-Möller
leg sjuksköterska, IBHRE/NASPExAM,
sammankallande i VIC:s pacemakergrupp,
Universitetssjukhuset i Lund

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida