Utbildningsdag om jämställdhet

14 april 1997

VÄSTERNORRLAND. Nästan hälften av länets drygt 200 SHSTF-företrädare deltog i den utbildningsdag om jämställdhet som SHSTF-avdelningen arrangerade i Härnösand för en tid sedan och med Eva Sternberg från Göteborg (som en gång startade Kvinnor-kan-mässan) som föredragshållare. Under dagen presenterades också avdelningens nya skrift ”Våga”, som bland annat innehåller tips och råd om hur man ska agera när man begär ny lön eller lön vid nyanställning. Dagen var en del av det lokala lönepolitiska projektet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida