Utbrändhet beror inte alltid på jobbet

Det är skillnad på att vara utbränd och psykiskt utsliten. En psykiskt utsliten person kan vara lika utmattad som den som är utbränd, men lider inte lika mycket av höga prestationskrav.

Lennart Hallsten, psykolog och forskare på Arbetslivsinstitutet, använder begreppet worn-out för den psykiska utslitning som handlar om att vara trött på jobbet.

– Burn-out, eller utbränd, kan också ha andra orsaker än arbetet. Det är ett psykologiskt krisbegrepp som med ändrad innebörd har kommit att användas som diagnos vid långtidssjukskrivning, säger han.

Lennart Hallsten är kritisk mot tidigare forskning som han anser enbart har förlagt orsakerna till arbetslivet.

Han ser utbränning som ett symtom på att man är för intensivt upptagen av något. Litteratur från 1800-talet nämner det i samband med hemlängtan.

Lennart Hallsten har funnit att fler kvinnor än män är utbrända och att det motsatta förhållandet gäller vid psykisk utslitning. Han är inte förvånad över könsskillnaderna. Utbränning drabbar framför allt dem med en prestationsbaserad självkänsla – en kompensation för äkta självkänsla, som är vanligare hos kvinnor.

En studie av hur olika yrkesgrupper drabbas av utbränning visar att lärare är värst utsatta och att sjuksköterskor ligger i mitten på skalan.

Läs mer på www.arbetslivsinstitutet.se.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida