Uteblivna klappar

Julklappar till anställda kan bestå av allt från pocketböcker till rejäl lönebonus. Störst risk att ha blivit helt utan löpte offentliganställda sjuksköterskor i Norrbotten. I en undersökning svarade 45 procent av cheferna inom offentlig sjukvård att de tänkte ge anställda en julklapp. Siffran för den privata sektorn var 79 procent. Chefer i nordligaste delarna av landet ägnade mindre tid än chefer söderut åt klappjakt.

2 januari 2014
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida