Utland

9 augusti 1999

Författare Hans-Åke Perssonoch Fredrik Lindström (red)
Titel Europa – en svårfångad historia
218 sidor
Förlag Studentlitteratur 1999
Cirkapris 319 kronor
ISBN 91-4401-126-1

Alla vet väl vad Europa är? Men så enkelt är det kanske inte. Europa är en geografisk enhet, men också ett historiskt begrepp, ett kulturellt, ett politiskt. För ett år sedan invigdes högskolan i Malmö, och ett av dess specialområden ska bli Europa. Därför inbjöds ett antal forskare att hålla föredrag om Europa och det europeiska. Det är de föreläsningarna som samlats i denna bok, som också är tänkt att användas som lärobok vid andra högskolor för dem som vill fördjupa sina kunskaper om Europa.

Telefonnummer till förlagen
Historiska media: 046-33 34 50
Hjalmarson & Högberg: 08-22 67 01
Kommentus: 08-709 59 90
Liber: 08-690 92 00
Studentlitteratur: 046-31 20 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida