Utlovad semester gäller

Att det krävs mycket starka skäl för att återta en lovad semester visar ett fall i Västra Götaland.

En biomedicinsk analytiker fick löfte om semester en dag kring jul- och nyårshelgerna 1999. En vikarie togs in för henne. Lite senare blev en arbetskamrat till den biomedicinska analytikern akut sjuk och sjukskriven en längre tid. Arbetsgivaren valde då att sätta in vikarien på hennes skift i stället.

Samtidigt förklarade avdelningschefen för den första biomedicinska analytikern att hon förmodligen inte skulle få den semester hon blivit lovad. Chefen åkte sedan på semester i två veckor. Vid hemkomsten gjordes försök att få någon som ersättare för den utlovade semesterdagen, utan framgång. Därefter drogs semestern in och den biomedicinska analytikern fick arbeta sitt ordinarie skift.

Frågan gick till tvisteförhandling. Arbetsgivaren i Västra Götaland vägrade erkänna något misstag och hävdade att man hade rätt att göra så här enligt avtalets allmänna bestämmelser (ab §33). Vårdförbundets tolkning var att det inte var tillåtet enligt avtalet. I den centrala tvisteförhandlingen medgav Landstingsförbundet att Vårdförbundet hade rätt. Den åberopade paragrafen gäller enbart vid avbrytande av en påbörjad semester.

– Om arbetsgivaren beviljat semester får arbetsgivaren alltså inte ensidigt ta tillbaka det löftet om det inte finns en mycket stark grund för detta, säger Vårdförbundets jurist Carl Falck.
Den berörda biomedicinska analytikern har som plåster på såren fått en resa till Vårdförbundets hälso- och sjukvårdsstämma med uppehälle och seminariekostnader betalda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida