Utmattade blir känsligare för ljud

Utmattade blir känsligare för ljud
Ljud kan upplevas som kraftigt förstärkt av kvinnor med utmanningssyndrom. Arkiv: Mostphotos

Kvinnor som är utmattade upplever ljud starkare. I vissa fall kan till och med normal samtalston bli för mycket. Den nya, svenska forskningen ger skäl för att även väga in stress vid utredning av hörselproblem.

9 januari 2013

Ljudöverkänslighet innebär att man har en ökad känslighet mot vissa normala ljud, till exempel slammer från bestick eller en bil som startar. Det är ett vanligt men inte särskilt studerat fenomen som i sina svåra former kan leda till att den drabbade isolerar sig och undviker olika situationer.

I en ny studie utsattes utmattade kvinnor för en stressande uppgift under fem minuter. Resultatet blev ökad känslighet för ljud jämfört med de som inte är utmattade och ibland upplevdes till och med normal samtalston (cirka 60 dB) som obehaglig. Män uppvisade samma tendenser men någon ökad känslighet hos dem är inte statistiskt säkerställd.

348 personer i åldern 23-71 år med varierande grad av utmattning deltog i studien, ett samarbete mellan Stressforskningsinstitutet vid Karolinska och Stockholms universitet. Resultaten talar för att utmattningsnivå och stress är ytterligare faktorer som vården kan behöva ta hänsyn till i samband med diagnos och behandling av hörselproblem.

Vanligt problem

Hörselproblem är en av de största folksjukdomarna och omkring 32 procent av den yrkesarbetande befolkningen har någon form av hörselproblem (hörselnedsättning, tinnitus eller både och). Sedan tidigare är det känt att det finns en koppling mellan stress och hörselproblem även om mekanismerna inte är helt klarlagda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida