Utökad förskrivningsrätt för sjuksköterskor

4 augusti 2003

Nu finns en ny lista på de läkemedel som sjuksköterskor får förskriva. Ändringarna innebär i de flesta fall en utökning av förskrivningsrätten. Bland nyheterna återfinns läkemedel mot feber. För övrigt gäller förändringarna bland annat nyinsättning, det vill säga att sjuksköterskor får ordinera vissa läkemedel som patienten inte redan står på. Det innebär att den som behöver exempelvis vaginala beredningar mot lokala östrogenbristsymtom kan vända sig direkt till en sjuksköterska, utan att gå vägen via en läkare för att få preparatet utskrivet.

Föreskriftensom reglerar sjuksköterskors förskrivningsrätt heter numera SOSFS 2003:11 och finns på Socialstyrelsens hemsida www.sos.se. Klicka på hälsa & sjukvårdoch därefter vidare på läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida