Utökad screening erbjuds gravida

10 januari 2005

Från den 1 februari ska alla gravida erbjudas provtagning för hiv, hepatit B och syfilis. Provtagningen ska göras tidigt i graviditeten. Redan nu tas på flera håll i landet, bland annat i Stockholmsområdet, syfilis- och hivprov. Anne-Marie Lundgren, som är verksamhetschef för mvc, bvc och ungdomsmottagningarna i södra Stockholms läns sjukvårdsområde, ser inga problem med de nya reglerna.

– Det innebär att barnmorskorna kommer att informera om att även screening för hepatit B ingår i det blodprov som ändå alltid tas vid första besöket på mödravårdscentralen.

www.socialstyrelsen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida