»Utred hälsorisker för operationspersonal«

2 oktober 2000

Ordföranden i Riksföreningen för anestesi- och intensivvård, Barbro Hessel, vill att Socialstyrelsen utreder hur operationsmiljön påverkar narkossjuksköterskorna. Detta sedan en studie har visat att narkosläkare har kortare medellivslängd än andra läkare. Om det är arbetsmiljön eller stress och tunga jourbördor som förkortar narkosläkarnas livslängd är inte klarlagt. »All operationspersonal utsätts för medicinska gaser och när utsugen var sämre stod vi i hemska gasmoln«, säger Barbro Hessel och påpekar att det sedan tidigare är känt att flera narkossköterskor har drabbats av sjukdomen ms. Vid riksföreningens studiedagar i höst kommer arbetsmiljöns påverkan på hälsan att diskuteras med inbjudna forskare från avdelningen för yrkes- och miljömedicin vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida