Utredare beklagar nedrustad företagshälsovård

Regeringens utredare vill att arbetsgivare ska bli skyldiga att koppla in företagshälsovården vid långa sjukskrivningsfall.

3 september 2001

Ensamutredaren Jan Rydh har regeringens uppdrag att kartlägga ohälsan i arbetslivet. I sin senaste delrapport föreslår han att arbetsgivare ska vara skyldiga att lämna in ett rehabiliteringsunderlag till försäkringskassan om en arbetstagare fortsätter att vara sjukskriven efter sjuklöneperiodens slut, samt att underlaget alltid ska förses med ett yttrande från företagshälsovården.

– Arbetsgivare måste samarbeta mer med företagshälsovården, säger Jan Rydh, som beklagar att användningen av den har minskat de senaste åren.

Han konstaterar att arbetsgivarnas kunskap om arbetsmiljölagstiftningen ofta brister och att det därför behövs en samlad redovisning av deras ansvar för att anpassa arbetsplatserna efter de anställdas förutsättningar.

Förlängd sjuklöneperiod
I rapporten ingår också ett förslag om att öka arbetsgivarnas del av försäkringskostnaderna genom att förlänga sjuklöneperioden, den tid av sjukskrivningen som betalas av arbetsgivaren, från två veckor till 60 dagar. Som kompensation förelås en sänkning av arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift samt ett högkostnadsskydd för mindre företag. På så sätt omdisponeras kostnaderna så att små företag, som i allmänhet har låg sjukfrånvaro, också får en lägre kostnad.

Handlingsplanen ska vara en sammanställning av olika utredningar om ohälsan i arbetslivet och lämnas till regeringen i december.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida