Utredning föreslår journal på Internet

3 november 2006

Patientdatautredningen föreslår att alla patienter som vill och kan ska få tillgång till sin journal via Internet. Olika vårdgivare ska också, under vissa förutsättningar, kunna få direktåtkomst till varandras elektroniska journalhandlingar. Men någon sammanhållen journal, där varje patient har en »egen« journal som används av samtliga vårdgivare, blir det inte.

– Vi är besvikna på att det inte ges möjlighet för vården att utbyta information med socialtjänsten, säger Manólis Nymark, jurist på Socialstyrelsens hälso-och sjukvårdsavdelning.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida