Utredning om kortare arbetstid för äldre

Efter bland annat påtryckningar från Vårdförbundet ska landstinget i Södermanland utreda möjligheterna till kortare arbetstid för äldre.

När den koalition som nu har makten i Södermanland efterträdde socialdemokraterna för ett år sedan lovade den att titta på möjligheterna till kortare arbetstid för äldre.

Men fram till nyligen hände ingenting. Då tog Vårdförbundet kontakt med ordföranden i personaldelegationen, Östen Eriksson (kd). Det mötet har lett till att politikerna nu beslutat att utreda frågan, inte minst den ekonomiska sidan. En utredning som ska bli klar under 2005.

? Ännu så länge vet vi inte hur utredningen ska genomföras eller om vi kommer att få delta. I eftermiddag kommer jag att träffa politikerna och ska då ta upp frågan med dem, säger Margot Bergman, Vårdförbundets ordförande i Södermanland.

Hög medelålder och stor sjukfrånvaro

Bakgrunden till utredningen  är bland annat den höga medelåldern i landstinget, 46 år, och att det behövs nyrekrytering med tanke på att så många går i pension samtidigt. En annan viktig faktor är att både korttidsfrånvaron och långtidsfrånvaron är högre bland de äldre än bland yngre anställda. Genom en förkortad arbetstid finns en förhoppning om att sjukfrånvaron ska minska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida