Utsatta flickor finner fristad

Venus Alizadeh har studerat vad ungdomsmottagningarna kan göra för kvinnor som utsatts för hedersrelaterat våld. Hon blev glatt överraskad av resultatet.

6 maj 2005

Venus Alizadeh är biomedicinsk analytiker och kommer ursprungligen från Iran. Hon berättar att hon är uppvuxen i en frigjord familj. I Sverige bor hon i en invandrartät Stockholmsförort och det är här hon möter unga kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld.

– Jag har mött många utsatta flickor i privata sammanhang och vill att de ska ha rätt att bestämma över sina liv utan att behöva bryta med sina familjer. Deras största rädsla är att bli förskjutna, säger hon.

Mörkertalet över hur många kvinnor i patriarkala familjer som varje år utsätts för hot och våld är stort. Enligt en rapport från länsstyrelsen i Stockholm sökte mellan 100 och 300 flickor hjälp hos socialtjänst, kvinnojourer, skolor och ungdomsmottagningar under 2003.

Venus Alizadeh gjorde 2004 en studie av kuratorers och barnmorskors erfarenheter av att möta flickor som utsatts för hedersrelaterat våld. Hon har i fokusgruppsintervjuer frågat personal från fem olika ungdomsmottagningar om hur de hjälper flickorna och blev imponerad av hur mycket de gör.

– På ungdomsmottagningarna möter de flickor i akut hjälpbehov. Personalen är ensam i frontlinjen och har inte mycket stöd i arbetet med hedersrelaterat våld, ändå kan de hjälpa flickorna på olika sätt.

Personalen försöker stärka flickornas självförtroende och det händer att de fungerar som medlare mellan flickan och hennes familj. De förmedlar också kontakt med sjukvården för flickor som vill få mödomshinnan återställd.

– Flickorna ser ungdomsmottagningen som en fristad. De kan inte tala med någon i familjen och heller inte med någon utanför familjen, för de kan aldrig veta vem som sprider rykten om dem, säger Venus Alizadeh.

Syftet med hennes studie är att ta fram en handlingsplan för hur primärvården kan förebygga hedersrelaterat våld och stödja de flickor som är utsatta. I en pågående studie undersöker hon hur personalen på ungdomsmottagningarna kan samverka med skolsköterskor och myndigheter.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida