Utsatthet

Utsatthet

Hatrelaterade trauman ?— bemötande, stöd och behandling?Anneli Svensson?Studentlitteratur 2017?www.studentlitteratur.se?

6 september 2017


Hur hjälper
vi den som hatas och hur ser vi på den som hatar? Boken Hatrelaterade trauman riktar sig till alla som vill lära sig mer om utsattheten vid hat och vilka konsekvenser det får. Hur kan man bemöta, stödja och behandla de utsatta? För att förstå hatet och förövarna krävs att man får en helhetsbild.

?I boken presenteras såväl fakta, förklaringsmodeller och förhållningssätt som verkliga fallbeskrivningar med personer som tillhör hatutsatta minoritetsgrupper. Här fokuseras inte bara på det grova våldet utan även på subtilt våld i vardagen. Sådant som kanske inte enligt lagen är ett brott men som kan vara nog så obehagligt och kränkande för den som utsätts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida