Uttunnat förslag till medlingsinstitut

— Vi kommer inte att påverkas speciellt mycket, säger Vårdförbundets ordförande Eva Fernvall om det förslag till bildande av ett medlingsinstitut som näringsminister Mona Sahlin nyligen la fram.

6 december 1999

Det blidde en tummme! Så kan man nästan beteckna det förslag om den framtida lönebildningen (se faktaruta nedan) som biträdande näringsminister Mona Sahlin lämnade till lagrådet den 4 november.

De mest kontroversiella förslagen i den utredning som las fram för ungefär ett år sedan är helt borta. Förslag som skulle ha inneburit en stark statlig styrning.

– Förslaget innebär att parterna kommer att ha förhandlingsansvaret, inte staten, säger Eva Fernvall.

Bland de förslag som försvunnit är förbudet att sätta enmans- och familjeföretag i blockad samt införandet av en proportionalitetsprincip (att kostnaderna för en konflikt ska vara »rimliga«, något som skulle göra det svårare att lamslå en verksamhet genom att ta ut ett fåtal nyckelpersoner). Dessutom, och det är viktigt för Vårdförbundet, finns det inte någon skrivning om krav på samordning av förhandlingarna. Med ett sådant krav skulle det vara svårt för Vårdförbundet att bedriva en självständig avtalsrörelse.

Inga stora förändringar
– Lagförslaget innebär inte så stora förändringar och inga som kommer att påverka vår förhandlingsrätt eller våra eventuella stridsåtgärder speciellt mycket. Vi kan leva med dem, säger Eva Fernvall.

Hon säger att några av de förslag som lämnats till lagrådet tvärtom kan vara bra. Förlängningen från sju dagar (där även en helg kan ingå) till sju arbetsdagar kan påverka förhandlingarna positivt.

– Vi vet att det blir ett extra tryck på parterna under ett konfliktvarsel och då kan ett par dagar längre tid innebära att problem löses, säger hon.

Lönestatistik kan bli användbar
Även förslaget om att det nya medlingsinstitutet ska ansvara för lönestatistiken kan vara positivt.

– Med en bra och användbar lönestatistik skulle vi kunna komma till rätta med osakliga löneskillnader.

Förslaget har alltså lämnats till lagrådet, ett antal höga jurister som ska granska det ur juridisk synvinkel. Sedan går det tillbaka till Mona Sahlin för eventuella justeringar innan det lämnas till riksdagen i form av en proposition. Hon har alltså möjlighet att ändra i förslaget eller lägga till något. Bland annat har hon hotat med att föra in blockadförbudet om inte ett antal lo-förbund avtalar bort den typen av blockader. Efter riksdagsbeslut dröjer det sedan en tid innan det nya medlingsinstitutet börjar fungera och det är knappast troligt att Vårdförbundets förhandlingar i vinter påverkas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida