Utvärdering av den lokala organisationen

10 februari 1997

HALLAND. Känner ni er mer delaktiga i besluten i dag än tidigare? Har ni SHSTF-företrädare som ni känner förtroende för? Det är några av frågorna i en enkät som den lokala SHSTF-avdelningen skickat ut till alla medlemmar i Halland. Avdelningen vill veta hur den lokala fackliga organisationen fungerar. Vi har ägnat mycket tid till att bygga upp den, nu måste vi veta mer om vad medlemmarna tycker, säger avdelningsordföranden Karin Larsson.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida