Utveckling via webb

9 april 2019

Vårdutvecklare som vill underlätta nytänkandet i vården har startat en webbportal där idéer utväxlas och kunskap sprids. Ett av ämnena är hbtq-kompetens inom hälso- och sjukvården. Psykologen Tove Lundberg skriver i sin text att vårdpersonal ibland saknar kunskap om livsvillkoren för hbtq-personer. Det gäller till exempel risken för överföring av klamydia för kvinnor som har sex med kvinnor.
Läs mer: www.vardutveckling.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida