Utvecklingsländer erbjuds vårdkunskap gratis

1 oktober 2001

Via Internet ska forskningsinstitut och hälsovetenskapliga skolor i utvecklingsländer få tillgång till läroböcker och medicinska tidskrifter, gratis eller till reducerat pris. Det är världshälso-organisationen, WHO, som tillsammans med sex förlag gör bland annat 1 000 ledande medicinska tidskrifter tillgängliga online. Enligt nyhetsbyrån Reuter kostar en vanlig prenumeration på en medicinsk tidskrift allt från ett par hundra dollar till mer än 1 000 dollar per år oavsett var i världen den säljs.

– Det är ett oerhört spännande initiativ. Många tusen doktorer och annan hälsovårdspersonal samt forskare får på det här sättet tillgång till mycket viktig information som de i vanliga fall inte har råd att skaffa sig, säger WHOs generaldirektör Gro Harlem Brundtland.

Projektet startar efter årsskiftet och ska pågå i minst tre år. Under tiden ska det utvärderas kontinuerligt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida