Vaccin mot cervixcancer kan snart bli verklighet

Inom en snar framtid kan det bli möjligt för unga flickor att vaccinera sig mot såväl kondylom som cancer i livmoderhalsen.

1 december 2003

På kvinnokliniken vid Linköpings universitetssjukhus har ett 30-tal flickor i åldrarna 11 till 14 år nyligen blivit vaccinerade mot det vanligaste sexuellt överförbara viruset i världen, humant papillomvirus, HPV.

– Helst vill vi ju fånga flickorna innan sexualdebuten. Redan vid första samlaget ska de vara skyddade mot HPV.

Det säger Peter Bistoletti, docent i gynekologi och huvudansvarig för studien som inkluderar mer än 1 000 unga flickor världen över. Det är en fas II-studie där syftet är att ta reda på vilken minimidos som behövs för att ge full effekt av vaccinet. Studien beräknas vara klar i januari 2004.

Få biverkningar
– Hittills har vi sett väldigt få biverkningar. Det har handlat om att flickorna svimmat på grund av själva sticket. Lokala irritationer vid injektionsstället har också förekommit.

I november i fjol presenterades i New England Journal of Medicine den första rapporten om effekten av ett förebyggande vaccin mot HPV 16, som hittas i 50 till 60 procent av alla cervixcancrar. Vaccinet är baserat på så kallade viruslika partiklar som saknar virusets arvsmassa.

Under en uppföljningstid på i genomsnitt 17 månader infekterades inte en enda av 768 vaccinerade kvinnor. Av de 765 ovaccinerade kvinnor som ingick i kontrollgruppen drabbades 41 av en kvarstående HPV 16-infektion. Skyddet var med andra ord hundraprocentigt.

Skydd mot kondylom
Vid en konferens i Paris i höstas presenterades samma goda delresultat från en fas II-studie på ett kvadrivalent vaccin som skyddar mot såväl HPV 16 som 18. Tillsammans står dessa två HPV-typer för cirka 70 procent av alla cancrar i livmoderhalsen. Vaccinet ger dessutom skydd mot HPV 6 och 11 som hittas i 90 procent av alla kondylom.

Kondylom ger inte cervixcancer men innebär ett stort lidande för dem som drabbas. Att lägga till ett skydd mot kondylom är ett sätt att motivera unga människor att vaccinera sig mot cervixcancer.

De två läkemedelsbolag som kommit längst i utvecklingen av ett vaccin mot HPV har sagt att de troligen har ett vaccin på marknaden inom fem år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida