»Vaccin mot kikhosta bör ges till tioåringar«

2 september 2005

Socialstyrelsen har uppdaterat föreskrifterna om vaccination av barn. Förändringen innebär att vaccin mot kikhosta, som i dag endast ges till små barn, ska ges en gång till när barnet är i tioårsåldern. Med de nya föreskrifterna anpassas det svenska regelverket för vaccination till de regler som gäller i de flesta europeiska länder. I avvaktan på att de nya föreskrifterna hinner bli publicerade har Socialstyrelsen uppmanat skolhälsovården att redan nu börja ge tioåringarna vaccin mot kikhosta.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida