VACCINATION. Stor påfrestningpå vården med nya influensan

Det kan bli en tuff höst för landets sjukvårdspersonal. I september drar den stora vaccinationskampanjen igång mot den nya influensan, samtidigt som många sjuka väntas till vårdcentraler och sjukhus.

När det här skrivs (21/7) har Socialstyrelsen ingen klar bild över hur arbetet med att förbereda vaccinationerna och det ökade trycket på vården ser ut i olika landsting. »En del har kommit längre, andra har långt kvar i sina förberedelser«, enligt Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.?

I landstingens planering ingår dels att hitta lokaler där massvaccinationer kan ske, dels personal som kan utföra den. Grundtanken är att vaccinationerna ska ske via vårdcentralerna, eller på de inrättningar där patienterna har sin vanliga vårdkontakt. Men med en ambition att vaccinera hela svenska folket under relativt kort tid beräknas inte de vanliga resurserna räcka till.??

När Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet i mitten av juli lämnade strategin att försöka identifiera alla smittade och hindra smittspridning, publicerades också en lista över de riskgrupper som vården hädanefter i första hand ska satsa resurserna på när det gäller den nya influensan (se faktaruta).?

Dessa grupper ska prioriteras när det gäller behandling vid insjuknande och bli först med att få vaccin när det börjar levereras i september. En reservation gavs dock för att man vill veta mer innan små barn och gravida vaccineras.?

De allra flesta, 80 procent, som avlidit i influensan tillhör riskgrupper, och det är bakgrunden till att man nu i Sverige väljer att satsa vårdens resurser i första hand på dessa.??

Men för 20 procent av de avlidna finns inga kända riskfaktorer, därför måste också kunskap spridas till allmänheten om vilka symtom som är varningssignaler och bör leda till att man söker vård.?

Enligt statsepidemiologen Annika Linde fanns i mitten av juli inga tecken på att viruset är på väg att mutera. Tvärtom rapporteras det vara mer stabilt än forskarna räknat med.??

De första vaccinationsdoserna beräknas komma i slutet av september. Sverige har beställt 18 miljoner doser vilket ska räcka till två doser per person i landet. Skydd mot influensaviruset kommer 1–2 veckor efter den första dosen och förstärks efter den andra dosen som ska tas 2–4 veckor senare.?

Trots att man räknar med att ett antal kommer att insjukna innan vaccinet hunnit distribueras räknar myndigheterna ändå med att vaccinationskampanjen kommer att »kapa toppen« på insjuknandet på ett sätt som aldrig tidigare skett vid stora influensautbrott.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida