Covidvaccin

Vaccinationsutbildning för sjuksköterskor startar

Vaccinationsutbildning för sjuksköterskor startar
Den kommande vaccineringen mot covid-19 ställer höga krav på vården att arbeta smittsäkert. Foto: Getty Images

Sophiahemmet drar nu igång en utbildning för att fler ska få rätt kompetens. Högskolans rektor menar att det även under pandemin är av högsta vikt att det är sjuksköterskor som ger vaccinet, för att garantera patientsäkerheten.

18 december 2020

I skrivande stund står det klart att Sverige kommer att få sina första doser av Pfizers vaccin strax innan årsskiftet. Modernas vaccin väntas godkännas i januari i EU, och därefter följer sannolikt Astra Zenecas.

Sverige står inför en historiskt stor vaccinationsinsats, och förberedelserna går fort. Sjuksköterskor på äldreboenden gör sig beredda för de första vaccineringarna.

Pressen på vårdens legitimerade yrkesgrupper är redan stor och nu tillkommer massvaccineringen. Socialstyrelsen har gett distriktssköterskor och barnspecialistsjuksköterskor formell behörighet att ordinera vaccinet, förutom läkarna. Alla legitimerade sjuksköterskor har kompetens att administrera vaccinet.

En dags webutbildning

Nu startar Sophiahemmets högskola en webutbildning om vaccinationen för sjuksköterskor. Bakgrunden är den konsekvensbeskrivning Socialstyrelsen gjort under hösten av hur många som har formell ordinationsrätt i Sverige av vaccinet.

‒ I dialogen under hösten med regioner och professionsförbund har det lyfts en oro över bristen på distriktssköterskor och barnsjuksköterskor. Vi såg ett stort behov av en utbildning om de nya vaccinerna och vaccinering. På det här viset kan fler sjuksköterskor både få behörighet att ordinera vaccinet, och få aktuell kunskap om de nya vaccinerna, säger Johanna Adami, Sophiahemmet högskolas rektor.

Information viktig

Högskolan vill bidra till hög kompetens hos de legitimerade sjuksköterskor som ska informera och ge något av de olika vacciner mot covid-19 som kommer de närmaste månaderna.

Däremot vänder sig Johanna Adami emot de diskussioner som dykt upp om vårdgivare som önskar ge undersköterskor delegering att ge injektionen.

Johanna Adami, rektor på Sophiahemmets högskola i Stockholm.

­­‒ Det har inte varit tillåtet för tidigare vaccinationer och jag ser risker för patientsäkerheten om det skulle ändras nu. Det är mer viktigt än någonsin att vi har höga kompetenskrav på de som står i frontlinjen och ger vaccinet, säger hon.

Hon oroas av att synen ”vem som helst kan sticka in sprutan” förekommer.

­‒ Det handlar inte om bara själva handgreppet. Den som ger vaccinet ska ha kunskap om dess verkningsmekanism, kontraindikationer för att ge det och vilka allergiska reaktioner som kan uppstå och hur dessa hanteras. Personen ska också ha kompetens för att svara på frågor från patienten, säger hon.

Ska följas upp och registreras

Vaccinet mot covid-19 behöver ordineras, injiceras, dokumenteras, följas upp och registreras. Johanna Adami poängterar att till det behövs sjuksköterskans kompetens, speciellt under den här rekordstora och unika insatsen.

‒ Ja, det är av största vikt att vaccinationen sker patientsäkert och att tilliten bibehålls till både vaccinerna och själva vaccinationsprocessen hos befolkningen. Undersköterskor däremot har sin kompetens och kommer i allra högsta grad behövas för att logistiken ska fungera, med andra arbetsuppgifter.

Hon sitter med i en expertgrupp inom Världshälsoorganisationen, WHO, vad gäller biverkningar från läkemedel.

‒ Där har jag blivit mycket medveten om desinformation, ryktesspridning, fake news och även hackerattacker vad gäller andra läkemedel. Vaccinationer har blivit en känslig fråga och det är avgörande att vårdpersonal svarar på frågor och rykten med korrekt information och kompetens, säger hon.

Olika typer av vacciner

Utbildningen ska innehålla den senaste kunskapen om de olika vaccinerna som blir tillåtna i Sverige, som en del av EU. Först ut är Pfizer och BioNTechs vaccin som är ett så kallat mRNA-vaccin, vars verkningsmekanism är genetisk. Andra läkemedelsföretag som förväntas få sina vacciner godkända i början av 2021 har verkningsmekanismen som kallas virusvektor eller är proteinbaserade.

‒ Vi kommer uppdatera utbildningen när nya vacciner ska börja användas. Vi har kontakt med Folkhälsomyndigheten och vaccinationsexperter. Vi förmedlar kunskap från de internationella läkemedelsmyndigheterna och de studier som finns.   

Intresset från sjuksköterskor är stort. Från att möjligheten att anmäla sig öppnade igår har 225 verksamheter och privatpersoner anmält sig.

Socialstyrelsens föreskrifter om rätt att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81).

Vaccinationsutbildningen

  • Kursen är webbaserad med föreläsningar och motsvarar en dags självstudier med avslutande examination.
  • Innehåll: Sjukdomen covid-19: epidemiologi och patogenes, grundläggande vaccinationsimmunologi, forskningsstudier om vaccinerna och aktuell erfarenhet när kurstillfället, allergier, biverkningar, intervall och dosering, särskilda patientgrupper, registrering av doser, informationssökning, bemötande av frågor och rykten.
  • Socialstyrelsens föreskrifter om rätt att ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 heter (HSLF-FS 2017:53, HSLF-FS 2020:81).

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida