Kongress 2018

Vad är karriär för dig?

Det måste gå att göra karriär både på djupet, höjden och bredden. Det anser kongressledamöterna som hade många synpunkter på förslaget om en karriärstege för Vårdförbundets yrkesgrupper.

Som Vårdfokus tidigare berättat föreslår förbundsstyrelsen att Vårdförbundet ska jobba för att få till en tydlig karriärstege för Vårdförbundets yrkesgrupper, i stil med läkarnas.

Nu har kongressen fått tycka till om förslaget. Många säger ”bra”: Vårdförbundets yrkesgrupper behöver tydligare karriärvägar som är kopplade till högre lön. Både för den personliga utvecklingens skull men också för vårdens utveckling och för att locka fler till yrket.

Högre och bredare

Men det finns också synpunkter på att karriärstegen som den föreslås borde få både bredare och fler steg.

– Som förslaget ser ut nu tar det stopp vid det femte steget, avancerad specialist. Jag tycker det ska vara ännu tydligare att våra yrkesgrupper kan gå vidare inom forskningen och doktorera, säger Martin Håland, sjuksköterska och kongressombud från Västra Götaland.

En annan vanlig synpunkt är att karriär inte bara innebär att specialisera sig och läsa vidare på högskolenivå. Att läsa andra typer av kurser och på så vis förkovra sig inom sitt yrke måste också in i stegen, anser många kongressombud. Särskilt med tanke på att det ännu inte finns någon lagstadgad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor, något Vårdförbundet driver.

Betalt för sin kunskap

Att bredda sin kunskap och utvecklas nära patienterna är en annan typ av karriär som också måste värdesättas, anser Eva-Lotta Lager, intensivvårdssjuksköterska och kongressombud från Jönköping.

– Vi har många medlemmar med olika typer av kunskap och erfarenheter som inte värdesätts i dag. Det här är något våra medlemmar skriker efter.

Läs också: Karriärstege som läkarna – förslag från Vårdförbundet.

Viktiga frågor…

... på årets kongress är bland annat: 

  • karriärvägar och löneutveckling 
  • beredskap och återhämtning 
  • visioner för ett hållbart samhälle 
  • framtidens hälso- och sjukvård 
  • höjd medlemsavgift och ekonomiska åtstramningar 
  • studenternas roll i förbundet.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida