Vad innehåller bröstmjölken?

8 mars 2003

Bröstmjölken består till största delen av fett, protein och kolhydrater. Sammansättningen är olika i råmjölk (kolostrum) och mogen mjölk men varierar också under dygnet liksom under själva amningstillfället. Hos en kvinna som fött ett underburet barn har mjölken en annan sammansättning än när barnet är fullgånget, med mer näring och antikroppar.

Råmjölken innehåller betydligt större mängder proteiner, immunglobuliner (antikroppar) och antibakteriella ämnen än den senare mjölken och har en hög halt av mineralämnen. Antikropparna och mer generellt verkande naturliga antibakteriella faktorer i mjölken påverkar i viss mån bakterieflorans utveckling hos barnet.

Proteininnehållet påverkas ytterst lite av mammans mathållning och även en utsvulten mamma producerar bra mjölk, men kanske i för liten mängd och på bekostnad av hennes egen kropps reserver.

Källa: Nationalencyklopedien

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida