Vad säger forskningen?

Varje healingmetod har sina förespråkare och de hänvisar gärna till egna studier om metodens goda effekter vid olika sjukdomar. Men håller de för en granskning? En översikt som gjorts visar att 15 av 23 olika healingundersökningar gav positiva resultat.

3 september 2001

Forskningsöversikten är gjord av amerikanska forskare och publicerad i Annual internal medicine förra året. Den accepterade bara undersökningar som uppfyllde vanliga vetenskapliga krav: de skulle ha slumpvis utvalda patienter, kontrollgrupp och placebo- eller jämförelsebehandling. Undersökningarna skulle också ha varit publicerade i en vetenskaplig tidskrift.

De flesta av studierna byggde på healingmetoden Therapeutic Touch, som enligt organisationen som har samma namn, används av 40 000 sjuksköterskor.

Patienternas diagnoser i dessa undersökningar varierade. Det rörde sig om hjärt-kärlsjukdomar, spänningshuvudvärk, postoperativ vård, oro hos institutionsvårdade åldringar och brännskador. Oavsett patientkategori blev resultatet en förbättring för dem som fick healing jämfört med de patienter som inte fick det.

Medicinaren Jörgen Malmquist, som beskrivit den stora granskningen i Läkartidningen, konstaterar att idéer som fått stor utbredning i usa brukar få genomslag i Sverige. Men ännu är det svårt att hitta några svenska vetenskapliga studier kring healing.

Studie gjord i Uppsala
Kanske den enda svenska studien som gjorts om healing i Sverige är utförd på lungcancerpatienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Undersökningen inriktade sig på att försöka mäta livskvaliteten hos nio patienter. Fyra av patienterna fick kompletterande healingbehandling av en healer samtidigt med cytostatikabehandling, medan de övriga fem utgjorde kontrollgrupp. Undersökningen visar att healingpatienterna, enligt egen utsago, mådde bättre efter avslutad behandling än de i kontrollgruppen.

Vad är förklaringen? Medicinska undersökningar i samband med studien visade att med healing höjdes kroppens temperatur vilket i sig förbättrade patientens blodcirkulation. Ökad cirkulation ledde till bättre sömn och patienten hamnade i en mer positiv cykel, vilket förbättrade hälsan generellt och gav en högre livskvalitet.

Chefsöverläkare Henrik Riska menade i en artikel i Sydsvenskan att det var svårt att dra några slutsatser eftersom studien var så liten. Patienternas upplevelse av förbättring kunde också hänga samman med att patienter i undersökningar ofta tycker sig må bättre på grund av den uppmärksamhet de får.

Referenser:
Astin, ja, Harkness et al. The efficacy of distant healing:
A systematic review of randomized trials
. Annual internal
medicine 2000:132:903–10
Läkartidningen volym 97 nr 51-52, 2000 Distant healing
– en speciell form av telemedicin
, Jörgen Malmquist
Cancerpatient behandlas med healing, Sydsvenskan
den 18 maj 1999

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida