Vad tänker du när du hör:

13 maj 2002

Individuella löner?
Marianne Lundqvist:
Ideologiskt felaktigt på 70-talet.
Inger Ohlsson: En idé – en inriktning. Men svårtillämpad.
Eva Fernvall: Nödvändigt.

Strejk?
M:
Den särskilda nämnden för samhällsfarliga konflikter som inrättades 1980.
I: Romantiskt.
E: Har alltid givit mindre än förväntat.

Samförståndslösningar?
M:
Fanns knappt på 70- och 80-talen då det var mer av
konfrontationer.
I: Mognad. En insikt som växt fram.
E: Nödvändigt för att nå framgång.

Arbetsvärdering?
M:
Känns som historia just nu.
I: Rätt tänkt att bena ut vad som ska värderas vid lönesättning. Svårt att hitta en metod.
E: Bra för att diskutera arbetets innehåll. Svårt vid lönesättning.

Lönediskriminering?
M:
Kvinnor.
I: Svårt begrepp som man bör fundera över med stor
ödmjukhet.
E: Handlar om så mycket. Inte bara om lön utan också om
värderingar och attityder i samhället.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida