Vad tycker du om EMU?

10 februari 1997

Den europeiska valutaunionen står för dörren. Redan i höst avgörs om Sverige ska ansöka om medlemskap från 1999, då unionen drar i gång. EMU är det största politiska projektet i modern tid, som kommer att få avgörande betydelse för svensk ekonomi, för sysselsättningen och lönebildningen. Av det skälet har TCO beslutat att organisationen ska ta ställning till om Sverige bör gå med eller stå utanför. TCOs ställningstagande kommer att grundas på vad medlemsförbunden tycker, däribland Vårdförbundet SHSTF.

Därför står nu vårt förbund inför den något ovanliga situationen att uttrycka en uppfattning i en politisk fråga. Ska Vårdförbundet SHSTF ta ställning till EMU, och i så fall vilken ställning? För eller emot?

Förbundet kan givetvis inte göra detta utan tydliga signaler från medlemmarna. Därför har de lokala avdelningarna fått i uppdrag att undersöka den saken och väcka intresse för frågan, och jag hoppas att diskussionerna är i full gång.

Det finns ett motstånd mot att sätta sig in i EMU-frågan, som är fullt begriplig. Många tror att valutaunionen är för komplicerad att förstå och ta ställning till, och att det ändå bestäms högt över våra huvuden.

Jag tycker själv att frågan om EMU är svår. Det är lätt att känna motstånd mot att försöka ge begrepp som ”konvergenskrav” ett innehåll av kött och blod, så att man verkligen förstår vad det handlar om. Eller se samband mellan låga nivåer i budget-underskott, låg inflation och den höga arbetslösheten. Eller hur Sverige skulle klara sig utanför EMU om alla andra EU-länder är med.

Det är sant att det krävs viss ansträngning att sätta sig in i frågorna. Men att skaffa egen kunskap är trots allt enda möjligheten att bilda sig en egen uppfattning, och sen försöka påverka utifrån den. Gör vi inte det överlämnar vi de svåra frågorna till andra, och avstår därmed från möjligheten att påverka. Därför är det viktigt att ta ställning, och för att kunna göra det behövs kunskap.

Kunskap får man genom att läsa, ta del av vad andra tycker, lyssna på olika förespråkares argument för att pröva vilka man finner mest övertygande. Och att diskutera med varandra. Till din hjälp finns bland annat detta nummer av Vårdfacket, ett temanummer av Kanalen och TCO-rapporten ”Fackliga aspekter på EMU”. Din avdelning, eller någon annan organisation, kanske ordnar möten med föreläsningar och diskussioner. Håll utkik!

Eftersom Vårdförbundet SHSTFs ledning ska fatta beslut om ett ställningstagande redan i mars finns inte så mycket tid att hinna med ordentliga medlemsdiskussioner före ett ställningstagande. Många tycker att de har fullt upp med att diskutera lönefrågor och den pressade arbetssituationen och har svårt att se kopplingen till EMU, som faktiskt kommer att påverka dessa områden.

Valutaunionen är ett enormt projekt av en storleksordning som aldrig tidigare prövats i världshistorien. Vilka effekter unionen kommer att få är än så länge bara teorier, eftersom ingen kan veta hur det går att samordna ekonomin i länder som är så sinsemellan olika. En sak är klar. Oavsett om Sverige går med i EMU eller ej så kommer valutaunionen att påverka samhällsekonomin i högsta grad.

Och därmed är detta en fråga som går utöver våra vanliga frågor, och som vi därför bör försöka ta ställning till. Men förbundets ledning måste få tillräckligt starka signaler från medlemmarna om vilket vägval vi ska göra. När TCO-styrelsen nyligen behandlade frågan om kärnkraften avstod jag från att rösta, eftersom frågan inte behandlats i förbundet.

När EMU-frågan ska upp vill jag kunna ta ställning utifrån en klar känsla för medlemsopinionen. Som medlem har du nu chansen att påverka förbundets ståndpunkt. Ta den!

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida