”Våga ifrågasätta kollektivavtalen”

Om fackliga organisationer ska ha någon framtid måste de våga ifrågasätta både sig själva och kollektivavtalen. Det ansåg Vårdförbundets förra ordförande Eva Fernvall när fackets arbetsmetoder diskuterades på TCO idag.

Behöver vi förnya våra arbetssätt? var frågan när Tjänstemännens centralorganisation, TCO, bjöd in Vårdförbundets före detta ordförande Eva Fernvall och Polisförbundets ordförande Jan Karlsen till en diskussion om fackets arbetssätt. Och svaren från de båda blev ett tveklöst ja.

? Facket är alldeles för obenäget att ompröva sina egna organisationer, sa Eva Fernvall.

Att inte ställa sig den grundläggande frågan för vems skull man driver en fråga är ett hinder för facklig förnyelse, ansåg hon, och berättade om en medlemsundersökning i Vårdförbundet som visade att bara 27 procent av de som svarade tyckte att de hade nytta av facket.

? Förödande låga siffror, konstaterade hon.

Svårt att ifrågasätta 

Eva Fernvall kritiserade också TCO där hon anser att det finns alltför litet utrymme för att ifrågasätta värderingar.

? Ifrågasätter man något tas det som om man vill slänga ut allt.

Facket måste förnya sina arbetsmetoder och bli bättre på att lyssna på vad medlemmarna vill ha. Och organisationerna måste inse att dagens unga arbetstagare inte finner sig i bli företrädda, menade Eva Fernvall. Hon ansåg till och med att kollektivavtalen måste våga ifrågasättas och att medbestämmandelag och samverkansavtal borde skrotas.

– Vi borde vara där medlemmarna är i stället för att företräda dem.

Lyckad lönestrategi

Vårdförbundets lönestrategi, att lyfta kollektivet genom att lyfta individen har varit bra, ansåg hon.

? Erfarenheten har visat att det är den enda vägen att lyfta ett stort kvinnokollektiv. Jag är förvånad över att inte andra har studerat den strategin mer.

Motstånd mot förnyelse

Polisförbundets Jan Karlsen höll med Eva Fernvall om behovet av förnyelse och berättade att i en manlig hierarkisk organisation som den han företräder kan sådant stöta på motstånd.

? Men vi kan aldrig locka unga eller kvinnliga poliser med att vara överdängare i propositionsordningar, slog han fast.

Han kallade det ?talarstolsfascism? och sa att sådant måste bekämpas med nya mötesformer. Därför har också Polisförbundet ersatt kongresserna vart fjärde år med årliga representantskap.

? Det finns i alla fall inga politiska beslut som står sig i fyra år längre, sa Jan Karlsen.

Behöver påverka samhället positivt

Framtiden för facket ansåg de båda debattörerna ligger i förmågan att driva samhällsutvecklingen.

? Om vi har ett medborgarperspektiv och kan leda organisationen till förändringar som påverkar samhället positivt, då har vi en framtid, sa Jan Karlsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida