Våga möta människan

Alltför stor koncentration och uppmärksamhet riktad mot den andra människan kan utgöra ett hinder för det svåra mötet. Slöhet kan till och med vara positivt, då det kan ge den andra utrymme. Det menar prästen Lars Björklund som har skrivit denna lilla tänkvärda bok. Djupt personligt berättar han om känslor och tankar som väckts hos honom i mötet med människor som har det riktigt svårt. I enkla och egentligen självklara ordalag resonerar han kring det faktum att man ibland faktiskt ingenting kan göra. Eller man kanske kan det. Vad han faktiskt erbjuder är att stanna kvar hos den som allt hopp är ute för, när det inte längre finns någon bot. Han vågar sitta kvar hos den som inte vill tala eller hos den som övergivits av andra.

Det låter kanske som en hjältehistoria, men det är det inte. Lars Björklund beskriver öppet och insiktsfullt sina tillkortakommanden och sin vanmakt. Om hur rädslan ibland hindrar honom från att verkligen möta den andra människan, eftersom mötet då styrs av hans behov av att skydda sig själv. Just nakenheten i berättelserna gör denna bok så värdefull för den läsare som vill nå längre i sin förmåga att möta andra. Författaren visar upp sig som den han är, varken bättre eller sämre än någon annan, men med större insikt om sig själv och modigare än de flesta.

Författare Lars Björklund Titel Modet att ingenting göra, en bok om det svåra mötet, 112 sidor Förlag Libris 2003 Cirkapris 178 kronor ISBN 91-7195-643-3

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida