Vägen till nya löner får kritik

Lönepåslagen är klara för landstinget i Västerbotten. Men parterna är inte överens.

1 september 2003

Striden gäller inte pengarna – Vårdförbundet har fått mellan 3 och 3,5 procent, det vill säga 1,0 till 1,5 procent mer än vad som anges som lägst i det centrala avtalet.

I stället handlar det om hur förhandlingarna har gått till. Vårdförbundet anser bland annat att arbetsgivaren på en del ställen där man arbetat fram speciella kriterier för lönesättningen inte har följt dem. Enligt Vårdförbundet har arbetsgivaren inte heller följt en muntlig överenskommelse om att chefer ska lönesättas av sin närmaste chef.

– När vi påpekade det blev svaret att det inte finns någon sådan överenskommelse. Problemet är att mycket av det vi kommer överens om i samtalen inte protokollförs. Konsekvensen blir nu att vi kommer att kräva skriftligt på mer än tidigare, säger Lena Sjölin, Vårdförbundets ordförande i Västerbotten.

Sven-Anders Strand, lönestrateg och ansvarig för förhandlingarna på landstinget, förnekar att det finns någon överenskommelse vad gäller cheferna och tycker i övrigt inte att problemen är så stora att man inte skulle ha kunnat komma överens.

– Vi ska nu sätta oss ner med Vårdförbundet i höst och seriöst gå igenom det som hänt och se vilka förbättringar som kan göras, säger Sven-Anders Strand, som beklagar att Vårdförbundet sa nej till det tvåårsavtal landstinget erbjöd i våras. Detta eftersom han tror att det gett bättre förutsättningar för bra förhandlingar.

Konsekvensen av oenigheten är att arbetsgivaren är ensam ansvarig för alla lönehöjningar som Vårdförbundets medlemmar i Västerbotten får i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida