Vägledning

Vägledning

Personlighetssyndrom ?— kliniska riktlinjer ?för utredning och behandling?Lisa Ekselius (red)?Svenska psykiatriföreningen och Gothia 2017

6 september 2017

Människor med personlighetssyndrom hör till de mest sårbara inom psykiatrin. De har problem i umgänget med andra, svårigheter att klara vardagen och blir ofta en utmaning för vården. ?

De tidigare riktlinjerna kom för drygt tio år sedan. Sedan dess har ordet störning tagits bort, det asso­cierades till något hopplöst och opåverkbart. Möjlig­heterna till behandling har också blivit större sedan dess.?

Behovet av kunskap om personlighetssyndrom är stort och ett syfte med riktlinjerna i boken är att beskriva vad som kännetecknar diagnosen.?

Personlighetssyndromens särdrag, som exempelvis paranoid, antisocial eller narcissistisk form, beskrivs och är tänkta att komplettera diagnossystemen DSM och ICD.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida